شادابی

امروز فایل شادابی پایدار رو تهیه کردم

خدایا شکرت که تونستم تهیه اش کنم 

از انالیز جواب گرفتیم

مقاله خوب پیدا کردم

/ 0 نظر / 7 بازدید