سفرنامه روز دوم

صبح ساعت 8 از خواب بیدار میشیم...صبحانه ششلیک داریم... با چای و پنیر وگردو ومربا و...

قراره بریم آرایشگاه...با خواهری میریم ، کوپ مو ، هایلایت و برداشتن ابرو. هایلایت پر با کلاه خواستم ولی آخرین بار شد از بس درد داشت. از این به بعد میگم هایلایت سوزنی با فویل میخوام و معمولی

برداشتن ابرو هم انجام میشه...کلی زیبا میشه هم رنگ موهامو هم ابرو و هم مدلشون

مامان اینها تو این فاصله  برام خرید کردند و خواهری هم داده  برا  حلقه ام چسب میزنه...

برا نهار میریم خونه 

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 14 بازدید