امواج مغزی

داشتم با خودم می گفتم اگه آدمی همون کاری و که دلش می خواد، انجام بده ،باعث می شه که احساس لذت بکنه ...

ومغزش هم مشابه همون امواجی روکه از خودش ساطع می کنه ، به طرف خودش جذب می کنه و این عمل مدام تکرار میشه که نتیجه اش حس لذت روز افزون هست.

بزرگی میگه:"حق خود را باور بدار تا از آن تو گردد."

 

/ 1 نظر / 3 بازدید