مردم

چند وقت پیش به مطلبی نوشته بودم به اسم تلنگر، این متن هم مشابه همون هست جهت بادآوری به خودم:

من هیچ وقت نباید راجع به مردم صحبت کنم نه خوبشون رو بگم نه  بدشون رو .

چون انرژی ریادی ازم میگیره .

من باید به فکر حمایت خودم باشم، نه ابنکه دیگران  رو الکی گنده کنم ( مثبت یا منفی)

/ 1 نظر / 24 بازدید
مهتاب

خیلی مهمه این موضوع ... نه خوبشون رو بگی نه بدشون رو... اصلا هیچی نباشن مردم تو زندگی ادم . کاش منم بتونم عمل کنم