عاریه نامه!

عضی ها عددی نبودند ! اما.... ما آنها را به توان رساندیم ... !

گر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن !"

 

"موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید."

 


"دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند.سعدی"

 

"Take up one idea! Make that idea your life ,Think of it .Dream of it,live on that idea.Let the brain,muscles,nerves every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone.This is the way to success"

"اگر دلت گرفته سکوت کن،
این روزها هیچ کس معنای دلتنگی را نمی فهمد"

"ا هیچکس بر سر باورش نمى جنگم!
خداى هر کس همان است که درون او به او مى گوید.کوروش"

 


"اگر بتوانید پنج یا شش "نه " را تحمل کنید آن وقت قادریدثروتمند شوید و می توانید زندگی دیگران را نیز تغییر دهید ولی افراد غالبا نمی دانند چگونه از پس حتی سه جواب "نه" بر بیایند. 
آنتونی رابینز"

برای شروع کار در نیمه اول زندگی میگوئیم حالا زود است ودر نیمه دوم میگوئیم دیگر دیر است !!!پس همین حالا شروع کن:)

 

 زلال که باشی

سنگ های کف رودخانه ات را می بینند

برمیدارند

و نشانه می روند درست به سوی خودت...

 

 این شمایید که به مردم می آموزید چگونه با شما رفتار کنند.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید