بادمجان شکم پر

برا شام بادمجان شکم پر درست کردم. دستورش رو از مطبخ رویا گرفتم. هم من ، هم همسرم خیلی خوشمون آمد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
کیانادخترشهریوری

پریا جون وقت میکنی برای آشپزی؟