خونه

امروز بیشترش رو تنهایی خونه بودم... هیچ کار خاصی انجاه ندادم. با خانواده صحبت  کردم... همین...بهتر بود این صحبت رو برا عصری نگه میداشتم.. باید قدر درس و کار رو بدونم که بدون کار و درس زندگی برام لذت بخش نیست

/ 3 نظر / 14 بازدید
باتومهتاب

همینطوره . بدون یادگرفتن و یاد دادن زندگی یه چیزی کم داره . حداقل برای امثال ما که همه عمرمون رو در حال یاد گرفتن بودیم . می دونی پریا ! ماها چون سرگرم درس و کتاب بودیم و سرمون تو کار خودمون بوده و احتمالاخانواده هم خیلی لی لی به لالامون گذاشته یه کم نسبت به زندگی کم تجربه شدیم . باید خیلی بیشتر اجتماع رو تجربه کنیم تا بتونیم ادم تاثیر گذارتری باشیم . موافقی ؟

مسی

خوب آنهایی که بدونه رمز بودن را کمی خوندم معلومه حسابی فعالی و پر تلاش خوشحال می شم با هم بیشتر در ارتباط باشیم [گل]