من

بنابه شرایطم دوست دارم گروهی درس بخونم اما کمتر پیش میاد بتونم.

بنابراین مجبورم اینو با پشتکار بیشتر دنبال کنم.

با سودا درس میخوندم : میگفت : تو تو ذهنت مینویسی .میگفت : تو آدم توانمندی هستی...خیلی قبولم داشت...به حرفام گوش میداد...حس خوبی داشتم..حس قشنگ اعتماد به نفس... حس رضایت از خود...که اگه همیشه این حسو تو خودم پروزش بدم خیلی خوب میشه 

پ. ن. خطت بزرگونه است.

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهتاب

چه حس خوبی...