حس خوب

حس خوبی دارم لوسیون ویتامین C به صورتم میزنم...یه کمی هم به صورت همسری میزنم...حس خوبی دارم ، قربون صدقه ی پوستم میرم...با خواهری با اسکایپ حرف میزنم...خودم رو میبینم لذت میبرم از چهره ی بشاش بدو ن آرایشم، رنگ طبیعی گونه هام...حس میکنم شبیه چهره ی لیلا ف شدم وقتی تو آهنگ تپش بدو نآرایش از خواب بیدار میشه

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهتاب

لوسیون ویتامین سی .. منم باید بخرم