دوست !!!

این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی!!!

از ضربه ی دشمنان نترس، از ضربه ی نزدیکترین دوستت بترس ، زیرا که او روح تو را عریان دیده است.

وقتی میگن در انتخاب دوست باید دقت کرد: خیلی درسته

یک شیرین عقل دوست نما رو نمیدونم چرا اینقدر اخمق بودم که برا دوستی انتخاب کردم.

هیچ کس برا پیدا کردن دوست به دانشگاه یا محل کار نمیرود.

دوست باید کسی باشد غیر از دانشگاه و محل کارت.

اونوقت میتواند دوست واقعی باشد وگرنه خواسته یا ناخواسته فقط وفقط باعث ضربه خوردن میشود..

نه اینکه اسرار بلکه اصلا نباید دوست نما انتخاب کرد و اگر مجبور شدی ، در حد سلام و علیک و آب و هوا و خواننده و چرت و پرت والسلام. 

/ 2 نظر / 18 بازدید
مهتاب

منم صدبار این قضیه رو امتحان کردم که توی محل کار دنبال دوست نباشم . فقط دردسر هست دوستی با همکار توی دانشگاه هم وقتی رقابت مطرحه به نظرم دوستی معنایی نداره . چه اسم خوبی انتخاب کردی. دوست نما

مهتاب

منو بگو که تا حالا ده بار این قضیه رو امتحان کردم و ضربه خوردم بازم رفتار اشتباه رو تکرار می کنم و تو محل کار با همکارا جون جونی می شم ... هرچقدرم می خوام با سیاست رفتار کنم نمی تونم کل زندگیمو همه می دونن ...