خرید بازار چهارشنبه

امروز رفتیم چاری بازاری...بارون نم نم می بارید... فضای قشنگی بود.

انواع میوه، سبزی،وسایل خونه، واز همه جالب تر تغییر قیمت ها به فاصله ی یک دور زدن در بازار

هر وقت می دیدی قیمت محصولی مناسب به نظر می رسه بهتر بود می خریدی وگرنه دور بعدی متوجه افزایش قیمتش می شدی...

شب برا شام ماهی داشتیم . اولین بارم بودکه ماهی درست می کردم ولی خیلی خوشمزه از آب در اومد...واقعا انتظارش رو نداشتم...

من چه سبزم امشب و چه اندازه تنم هشیار است...لبخند

/ 1 نظر / 2 بازدید