سوال


چطوری میتونم به خودم مسلط باشم؟

/ 3 نظر / 14 بازدید
aybeniz

سلام گوزل. نجورسن؟ من مطمئنم تو خیلی قوی هستی و همیشه به خودت مسلطی[ماچ]

ایسن

به خودت مطمئن باش

کیانادخترشهریوری

با تمرینات خودشناسی.بعدشم پریا من اصلا نمیدونستم تو اونجا کار هم مبکنی[ماچ]