یک برنامه ساده

فقط شروع کن! حتی با یک گام کوچولو!

به قول بزرگی:نظم اولین قدمه!

به نظرم شروع نکردن  کاریکه تو ذهنمه ، خیلی سخت تر از شروع کردنشه!

/ 1 نظر / 2 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

کسی که کوه را از زمین برداشت کسی بود که ابتدا به جمع اوری خرده سنگها کرد مسافت هزار فرسنگ با یک قدم شروع میشود