دندون پزشکی

دندونم شکست رفتم دکتر. بعد درمان گفت: مواد سفت نخور. با احتیاط غذا بخور. ممکنه هسته ی زیتونی، تکه استخونی تصادفا دوباره همین مشکل رو سبب بشه .نخ دندون موم دار استفاده کن. هیچوقت موقع مسواک زدن تنبلی نکن.

رفتم آرایشگاه ابروهامو برداشتم خوشگل شدم.

/ 0 نظر / 17 بازدید