نمره

سال اول دبیرستان

ریاضی:٣نمره برتر کلاس

فیزیک :٢ نمره برتر کلاس

ادبیات:نمره ی برتر کلاس ومرکز سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

الانم می خوام تو زبان نمره ی برتر کلاس بشم.

/ 0 نظر / 2 بازدید