فال حافظ من

وش از جناب آصف پیک بشارت آمد

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتندعیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلودامروز جای هر کس پیدا شود ز خوبانبر تخت جم که تاجش معراج آسمان استاز چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دارآلوده‌ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواهدریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب                    

 

کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

 

 

ویرانسرای دل را گاه عمارت آمدحرفیست از هزاران کاندر عبارت آمدکان پاک پاکدامن بهر زیارت آمدکان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمدهمت نگر که موری با آن حقارت آمدکان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمدکان عنصر سماحت بهر طهارت آمدهان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهتاب

پریا جونم برای من یه فال حافظ خیلی خوب اومد ... ان شالله بهترین ها برات پیش بیاد .