درس2

خدایا چقدر من درس خوندن وامتحان دادن رو دوست دارم.حتی تجربه ی هیجان امتحان هم برام لذت بخش ...چقدر تمرین و تکرار لذت بخشه...

"ذهن من لذت می برد از این که...

"احساس تکرار را دوست دارد...

/ 0 نظر / 2 بازدید