خرید

دیروز رفتیم خرید پیراهن برا من ( یکی از دوستان برا عروسی دعوتمون کرده) کف و جیغ و هورا... ومن یک سانس دیگه از مهربانی و صبر و حوصله ی همسرم رو دیدم.نه غر زدنی و نه خستگی ای ونه گله و شکایتیقلب

/ 1 نظر / 14 بازدید
ایسن

خیلی خوبه که اینقدر همسریت صبور و با حوصله است