باز گشت به خانه

ساعت 7:40 عصر میرسم خونه. لباسهامو تعویض میکنم و مرتب سرجاشون میذارم. صورتم رو با clean and clear میشورم و مسواک میزنم.برا خودم وهمسرم یه لیوان نوشابه میریزممژه موسیقی انلاین باز میکنم و همزمان اتاق مطالعه و میزم رو مرتب میکنم و میرقصم. همسری محبت از چشماش فوران میکنه. میگه خستگیم در رفت تو رو این همه پرانرژی دیدم.تصمیم گرفته بودم امروز همینکه رسیدم خونه به جای الکی نشستن کارهایی رو که دوست دارم انجام بدم. خیلی خوب جواب داد.4 لیوان آب امروز رو خوردم. مونده یه لیوان دیگهزبان

/ 2 نظر / 16 بازدید
فرشته

سلام... چقدر این پستت پر انرژی مثبت بود... امیدوارم همیشه پرانرژی و خوشبخت باشی

آرام

موافقم عزیزم کار خیلی خوبی کردی