درس

وقتی درس می خونم خیلی از زندگیم لذت می برم. درس خوندن واقعا برام شیرینه...

حس آرامش و اعتماد به نفس عجیبی دارم...

دقیفا صاحب شخصیتی هستم که دوست دارم داشته باشم...آرام، متین ،باوقار، یک شخصیت اشرافی...چشمکاز خود راضیتشویق

ادامه دارد...

/ 3 نظر / 2 بازدید