حس خوب

سر کلاس یه سوالی پزسیدم که نشان از فهم عمیق من از موضوع داشت.

چه حس خوبی دارم

. تر وتازه و با انرژی

چقدر افتخار کردم به خودم وقتی که قادر بودم سوال بپرسم  و با استاد بحث کنم و تعجب استاد رو بربیانگیزم

چقدر در خودم لیاقت و توانایی احساس میکردم

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهتاب

حس لیاقت و توانایی واقعا احساس خوبیه پریا جونم