تلاش

به نظر من هر کسی دارای هر موقعیتی که باشه ، اگربه نوبه ی خودش بهترین تلاشی رو که از دستش بر میاد انجام بده با روحیه ی عالی و ایمان و امیدوار، به بهترین موقعیتی که مد نظرش هست می رسه.چشمک

/ 2 نظر / 2 بازدید
تنها

_____$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________________$$____$$$$$$$$$$$$$$ ________________$$______$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$________$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$__________$$$$$$$$$$$$$$ __________$$____________$$____$$$$$$ ________$$______________________$$$$ ______$$__________________________$$ ____$$____________________________$$ __$$______________________________$ چتـ ـ ـ ـ ـرها را باید بست زیر بـ ـ ـ ـ ـاران باید رفت _____$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j ____________$$$$$