هدف

در زندگی مهم این  نیست که به ایده آل زندگی تان برسید بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید.

خوشحالم که در این مسیر حرکت می کنم.

واگر نصیحت باعث تحقیرویا سبب لطمه زدن و زخم زدن به کسی بشود این نصیحت، نصیحتِ شیطان است.

اگر کسی رادچار فراق کنید به فراق مبتلایتان می کنند.  

دکتر الهی قمشه ای

منبع:http://www.ghomshei.ir

 نظربازی

نظربازی عبارت است ازیافتن جلوه خاص الهی در هر موجودی ولذت بردن از هر موجودی در هر تجلی ای.

 عالم هجران

 علت اینکه ما را به عالم هجران مبتلا کردند اینست که در دعوی عشق صادق نیامدیم واگر صادق باشیم، مارادرهمین عالم کثرت به وحدت سوق می دهند.

تبلیغات

تبلیغات اثر سحر و جادو دارد و از جنس سحر و جادوست،خودتان را بر حذر بدارید از اینکه گوش به تبلیغات دهید.

لذت 

اگر همه لذتها رابدون جهدوکوشش در اختیار ما می گذاشتند از ذوق و مطلوبیت می افتادند، این که آدم یک چیزهایی را ندارد و میخواهد به آنها برسد خودش خیلی خوب است 

تربت بزرگان

 تربت بزرگان در این شهر و آن شهر نیست؛خاک سعدی شیراز در شیراز نیست، دیوان سعدی شیرازی است

قرآن هم از آسمان آمده زمین واین خاکش هست که می بینید شما بهمین جهت یک قدری که با هوی وهوس انسانها آمیخته بشود گردوخاک ایجاد می کند و جلوی حقیقت را می گیرد.

 شبیه الشعرا

 دکتر الهی قمشه ای

منبع:http://www.ghomshei.ir

با تلخیص

/ 3 نظر / 2 بازدید
حمید

سلام زیبا بود

يوسف

سلام جملات زيبايي بود - بقيه مطالب هم خوب بود به وب من هم بياي خوشحال ميشم [گل]

عاشق کوهستان

سلام عزیز صبح عالی متعالی[گل] به به لذت بردم متشکرم از انتخاب ارزشمندتون[دست] خدا میداند که صاحبان مقامات معنوی در اوقات خلوت و مناجات چه حالی دارند و خاموشی فکر ، چگونه آنها را در اثر مشاهده ی انوار الهی میسوزاند ولو در مدت کوتاه . اگر کسی اهلیت داشته باشد یعنی طالب معرفت باشد و در طلب ، جدیت و خلوص داشته باشد ، در و دیوار به اذن الله معلمش خواهند بود . تمام نقص بشر ، در اثر پیروی نفس و دوری از تعالیم و متابعت انبیاء علیهم السلام میباشد . اگر انسان تکالیفش را رعایت نماید ، از فرشته بالاتر است و دیگر نباید غصه بخورد . انبیاء (ع) آمده اند که ما را از دنیا و توجه به آن دور سازند . چقدر انسان مومن باید مقید باشد که خلاف یقین مرتکب نشود . حفظ دین ، روی آتش راه رفتن یا آتش در دست گرفتن است . خدا میداند این حالت مراقبه و توجه ، چه تاثیراتی در روح انسان و در تحصیل علم و معرفت دارد . اگر انسان طرفه العینی به خود واگذار شود ، از خدا جدا خواهد شد و شیطان کار خود را کرده و انسان را فریب خواهد داد . ببخشید زیاده جسارت شد[شرمنده]