شکر گزاری

هرجه به خود و ارزشهایتان احترام بیشتری بگذارید، شکر بیشتری نسبت به خداوند  که شما را آفریده به جای خواهید آورد.مژه

منبع:کتاب "١٢ گام تا اعتمادبه نفس کامل " دکتر سیدا

/ 1 نظر / 2 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

شکر گویم که مرا خوار نساخت به خسی چون تو گرفتار نساخت بر در حرص شتابنده نکرد بر در شاه و گدا بنده نکرد داد با این همه افتادگی ام عز ازادی و ازادگی ام