motivation

امروز بابا میگفت با دکتر ی.ر تو دانشگاه صحبت میکرده و گفته که منهم تو دانشگاه Mدرس خوندم و به منم سلام رسونده بود. ته دلم با شنیدن این حرف از خوشحالی قنداب شد. همسرم میگه: تو برا خودت صاحب نظری هستی و شهرتی داری....

امیدوارم فردا به موقع بلند شم و درس هام رو بخونم . راستی عهد میکنم فردا موقع شام نهار خوردن TVنبینم آخه پس فردا امتحان دارم و باید فردا با اراده بخونم

/ 0 نظر / 15 بازدید