هفته ای که گذشت

کار منفی: آینور گفت فلان مورد این ....درست تنظیم نشده و حجمش زیاد شده و منم کلی زحمت کشیده بودم برا درست کردنش.... اشتباهی ماده رو ریختم دور ولی لازم نبوداین کار رو بکنم باید نگهش میداشتم....و میگفتم عوصش کردم!

زود به خودم گرفتم و گقتم آینور بد با من برخورد میکنه به اندر گفتم، اونم گفت نه برخوردش معمولی بود و اگه به منم میگفت ، همینطوری میگفت.

نتیجه ی اخلاقی : لازم نیست به آینور بگم استاد... این هفته همینو تمرین میکنم....

یه حرف مهم: اگه ببینن بیشتر ازشون میترسی بیشتر خودشونو نشون میدن

کار منفی 2: نسرین سعی میکنه موج منفی بفرسته ، پیش اون باید حیلی مراقب شخصیتم باشم ... یادم باشه موقعیتم رو و مسئولیتم رو.... همیشه همسرم دوست داره که من به جایی که لیاقتش رو دارم برسم و یادم باشه اگه خودمو کوچیک میکنم ، انگار دارم ناخواسته همسرم رو کوچیک میکنم: همسرم -شیرموز دستش-چشماش- مهربونیاش باید جلو چشمم باشه همیشه که چطور کنارش احساس غرور و افتخار میکنم

اگه آینور چیزی گفت، به هیچ وجه بهش جواب نمیدم مخصوصا جلوی جمع و سکوت میکنم.سکوت بهترین تحقیر هست

جلسه خوب بود.مطالعه برا جلسه خوب شد... سوالاتی که پرسیده میشه معمولا از دانسته هات هست ... با کشاندن دانسته هام به وسط به خوبی از عهده ی پاسخ گویی به سوالات بر اومدم...همه ی برخوردها محترمانه بود و بسیار راضی بودم...طوریسکوت کن که انگار حرفهای مهمی برا گفتن داری و رو نمیکنی

 

5شنبه منفی: لزومی نداشت به بابایی بگم ما درس میخونیم ، موقع رفتن به کلاس حواست رو جمع کن ببین تمرین مهمت رو برداشتی یا نه... قبل اومدن استاد recorder رو تنظیم کن و حتما هدفون رو به گوشیت وصل کن تا آبرو ریزی نشه

جمعه: آمدم خونه دیدم همه دارن خوب میخونن اومدم خونه منم بخونم ولی نخوندم. من باید تو دانشگاه یا کتابخونه درس بخونم . 

از نظرات دوستان برای منش در محیط علمی و کار به شدت استقبال میکنمقلب

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
آرام

پریا جان با اون قسمت حرفت که اگه فکر کنن می ترسی بیشتر خودشونو نشون می دن موافقم برای من یک جور دیگش اتفاق افتاد واسم تجربه شد که هیچ وقت نقطه ضعفتو به کسی نگی مخصوصا کسی که شعور نداره و اون نقطه ضعفت در اون یک نقطه مثبته واینقدر اون آدم بیشعوره و کمبود داره که اونو دایم می زنه به سر تو چون در مقابلت فقط همون نقطه مثبت و واسه ارز اندام داره و دیگه اینکه با سکوت موافقم بد جور طرف ضایع میشه [لبخند]