گذری بر شعر

در جهانی نو این چنین که تویی

نظری کن به خویشتن یک بار

عضوهای تو هر یکی حرفی است

اسم اعظم بود مگیرش خوار

"اوحدی"هورا

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید

سلام چی شده گذری زدی بر شعر فارسی راستی لینکت کردم