شب من

دارم مطالعه میکنم با شخصیت دلخواهی که همیشه میخواستم داشته باشم. آرام. زرنگ با طمانینه صد در صد موفق 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ایسن

[گل].