بخشش

هرگاه نتوانستی اشتباهی را ببخشی از کوچکی قلب توست نه بزرگی اشتباه

یاد می گیری که خیلی می ارزی

/ 5 نظر / 2 بازدید
مهدی (دهکده عشق)

خوب بود.راستی ما قرار بود تبادل لینک کنیم چی شد؟به وبم سر بزن اونجا جوابو بگو!

مهدی(دهکده عشق)

ممنون که لینک کردید منم لینکت کردم همیشه سر بزنیا اگه نیای ناراحت میشما

[متفکر]

حمید

[خداحافظ]