تغییر قیافه

دیروز یکی از دوستان تو دانشگاه منو نشناخت...تا به اسم صداش کردم : میگه دوبار نگاه کردم میگم نه این پریا نیست...دختر تو چه عوض شدی؟

همسری: پول آژانس و آرایشگاه با من ، هر ماه برو اینطوری خوشگل کن که لذتش رو ببرم.

همیشه این طوری بشاش باش...چقدر خوشگل شدی میخوام برات صدقه بدم...دختر اینقدر خوشگل شدی میدزدنت ها من میمونم ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهتاب

سلام پریا جون چه حس خوبی گرفتم از پستات . منم خوشگل کردم با مقنعه روشن و... رفتم مدرسه یه کفش لژدار 7 سانت هم پوشیدم هیچکی من رو نشناخت ... چه حس خوب می ده یهو تنوع دادن .. ماشالله اره صدقه بده مردم چشم ندارن .